A New Song for Easter

A New Song for EasterKemm inhobbu l-Ghid il-Kbir
Kulhadd fih jiehu pjacir
Bil-figolli tant tajbin
Miksijin bil-gelu fin

Forom ta' xi qalb jew naghga
Ta' kitarra u kull haga
Bl-intrita dawn mimlijin
Tassew huma mit-tajbin

Kemm inhobbu l-bajd tal-Ghid
Lil kulhadd hekk jiena nghid
Cikkulata tassew bnina
Tifforma xi bajda kbira

Cikkulata tassew tfuh
Fuq ilsienek tibda ddub
Tibda tiekol ma tieqafx
Tixtieq li ma tispiccax

Meta jasal l-Ghid il-Kbir
Naqla' jien niehu pjacir
Izda niehu pjacir naghti
lil hbieb kollha u familjari

Incekkcku l-bajd flimkien
Tipprova taqta' l-hoss x'kien
Imbaghad naqsmu l-bajd tal-Ghid
Is-sorpriza tkun skoprejt

Anke minn fuq il-figolli
Naqla' l-bajda li jkolli
Din tkun zghira mma mimlija
B'cikkulata tassew bnina

Kulhadd jiehu gost b'xulxin
U nkunu ferhanin
L-Ghid il-Kbir bil-bajd figolli
U l-kolesterol fiss tgholli

Kemm inhobbu l-Ghid il-Kbir
Kulhadd fih jiehu pjacir
Bil-figolli tant tajbin
Miksijin bil-gelu fin