The class 5.2 of "San Gorg Preca Boys' Junior Lyceum Hamrun" together with their teacher Ms Josephine Ebejer Grech wrote the lyrics and composed the music for this song about abortion "Tini n-Nifs Tini l-Hajja". Here is a video clip of their rehearsal.The Lyrics in Maltese (soon we will be translating them to English)

Tini n-Nifs, Tini l-}ajja.


}ajja f’idek [iet afdata
U kull toqol trid i[[orr
Fik insib il-kenn tieg]iTne]]inix, irridek mieg]i

Jiena n-nisel tal-im]abba
Nixtieq nara lil din l-omm
Li [o fik qed i[[orni
U ‘l missieri wkoll Tini n-nifs, tini l-]ajjaInti ommi li qed i[[orniInti ]ajja tista’ ssalvaTini `ans ng]idlek in]obbok Nixtieq ng]anqek, lilek naraNixtieq inkun naf min intG]alfejn jiena, x’qatt g]amiltlekToqtolnix ma, tobodnix Tini n-nifs, tini l-]ajjaInti ommi li qed i[[orniInti ]ajja tista’ ssalvaTini `ans ng]idlek in]obbok G]alkemm Malta g\ira `kejknaIl-Maltin b’qalbhom tad-dehebLesti jqumu u ji[[ielduKull inkwiet kull argument Mela kura[[ taqtax qalbek Kull g]ajnuna tista’ ssibU dak l-an[lu illi g]andekFer] u m]abba \gur i[ib. Tini n-nifs, tini l-]ajjaInti ommi li qed i[[orniInti ]ajja tista’ ssalvaTini `ans ng]idlek in]obbok Tini `ans ng]idlek in]obbok A video clip of composing this song - I was blocked with flu.